Bạn đang xem: Trang chủ Thùng rác ngoài trời
Thùng rác ngoài trời:


Thùng rác G-70
thung rac

Thùng rác ngoài trời sơn tĩnh điện.
KT: (L)500x(W)400x(H)900

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác G-68
thung rac

Thùng rác ngoài trời, chất liệu hợp kim sơn tĩnh điện.
KT: (L)430x(W)430x(H)890

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác G-66
thung rac

Thùng rác ngoài trời có ngăn phân loại, chất liệu hợp kim sơn tĩnh điện.
KT: (L)920x(W)400x(H)930

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác G-64
thung rac

Thùng rác ngoài trời, chất liệu hợp kim sơn tĩnh điện.
KT: (L)310x(W)310x(H)750

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác G-62
thung rac

Thùng rác ngoài trời,khung sơn tĩnh điện ốp gỗ.
KT: (L)350x(W)350x(H)810

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác G-60
thung rac

Thùng rác ngoài trời dánh cho biệt thự.
KT: (Φ)310x(H)1030

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác G-57
thung rac

Thùng rác ngoài trời lỗ thoáng.
KT: (Φ)400x(H)775

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác G-55
thung rac

Thùng rác ngoài trời, chất liệu hợp kim sơn tĩnh điện.
*KT1: (L)500x(W)500x(H)1030
*KT2: (L)400x(W)400x(H)940
*KT3: (L)310x(W)310x(H)810

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác G-69
thung rac

Thùng rác ngoài trời, chất liệu hợp kim sơn tĩnh điện.
KT: (L)500x(W)400x(H)900

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác G-67
thung rac

Thùng rác ngoài trời, chất liệu hợp kim sơn tĩnh điện.
KT: (L)520x(W)420x(H)820

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác G-65
thung rac

Thùng rác ngoài trời có ngăn phân loại, chất liệu hợp kim sơn tĩnh điện.
KT: (L)800x(W)310x(H)1000

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác G-63
thung rac

Thùng rác ngoài trời có 2 ngăn phân loại, chất liệu hợp kim sơn tĩnh điện.
KT: (L)900x(W)360x(H)1035

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác G-61
thung rac

Thùng rác ngoài trời, khung sơn tĩnh điện có ốp gỗ.
KT: (Φ)400x(H)755

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác G-58, G59
thung rac

Thùng rác ngoài trời có ngăn phân loại, chất liệu hợp kim sơn tĩnh điện, vỏ ốp gỗ.
* KT G58: (L)685x(W)400x(H)900
* KT G-59: (Φ)400x(H)935

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác G-56
thung rac

Thùng rác ngoài trời, chất liệu hợp kim sơn tĩnh điện.
KT: (L)400x(W)400x(H)900

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Thùng rác G-54
thung rac

Thùng rác ngoài trời sơn tĩnh điện. Hay dùng trong công viên.
KT: (L)420x(W)260x(H)870

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 


Có thể bạn quan tâm: