Bạn đang xem: Trang chủ Xe làm buồng, giặt là
Xe làm buồng
Xe làm buồng C-116
xe lam buong khach san

Xe làm buồng khách sạn
KT: (L)1400x(W)500x(H)1200

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Xe làm buồng C-106A
xe lam buong khach san

Xe làm buồng khách sạn
KT1: (L)1030x(W)510x(H)960
KT2: (L)800x(W)410x(H)900

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Xe làm buồng C-108
xe lam buong khach san

Xe làm buồng khách sạn
KT: (L)1355x(W)460x(H)1235

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Xe làm buồng C-110
xe lam buong khach san

Xe làm buồng khách sạn
KT: (L)1520x(W)460x(H)1140

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Xe làm buồng C-112
xe lam buong khach san

Xe làm buồng khách sạn
KT: (L)1420x(W)460x(H)1120

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Xe làm buồng C-114
xe lam buong khach san

Xe làm buồng khách sạn
KT: (L)1400x(W)500x(H)1200

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Xe day do C-77
xe day

Xe đẩy để đồ di động
KT: (L)1220x(W)970x(H)1400

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Xe đưa quần áo J-25
xe lam buong khach san

Xe đưa quần áo
KT: (L)1220x(W)600x(H)1700

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Xe làm buồng C-106B
xe lam buong khach san

Xe làm buồng khách sạn
KT1: (L)1030x(W)510x(H)960
KT2: (L)800x(W)410x(H)900

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Xe làm buồng C-107
xe lam buong khach san

Xe làm buồng khách sạn
KT1: (L)1480x(W)550x(H)1200
KT2: (L)1480x(W)550x(H)1000

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Xe làm buồng C-109
xe lam buong khach san

Xe làm buồng khách sạn
KT: (L)1520x(W)460x(H)1140

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Xe làm buồng C-111
xe lam buong khach san

Xe làm buồng khách sạn
KT: (L)830x(W)460x(H)1120

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Xe làm buồng C-113
xe lam buong khach san

Xe làm buồng khách sạn
KT: (L)1420x(W)460x(H)1200

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Xe làm buồng C-115
xe lam buong khach san

Xe làm buồng khách sạn
KT: (L)1340x(W)460x(H)1180

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Xe đưa quần áo J-24
xe lam buong khach san

Xe đưa quần áo
KT: (L)1220x(W)545x(H)1700

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Xe đưa quần áo J-26
xe lam buong khach san

Xe đưa quần áo
KT: (L)870x(W)600x(H)1730

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 


Có thể bạn quan tâm: