Bạn đang xem: Trang chủ Cột chắn
Cột chắn inox, dải phân cách mềm:


Cột chắn inox LG9, LG10
cot chan inox

Cột chắn trụ đúc màu đồng
* LG-9 (Φ)260x(H)950
* LG-10 (Φ)260x(H)950

Giá bán: liên hệ
Kho hàng: Có sẵn

 
Cột chắn LG12
cot chan inox

Cột chắn các màu, có dây rút 1.5m
* LG-12 (Φ)360x(H)895
* Chất liệu: inox, sắt sơn tĩnh điện

Giá bán: liên hệ
Kho hàng: Có sẵn

 
Cột chắn inox LG1, LG2
cot chan inox

Cột chắn inox mạ màu vàng
* LG-1 (Φ)320x(H)1000
* LG-2 (Φ)320x(H)910

Giá bán: liên hệ
Kho hàng: Có sẵn

 
Cột chắn inox LG6, LG7, LG8
cot chan inox

Cột chắn inox mạ vàng dây xích
* LG-6 (Φ)320x(H)910
* LG-7 (Φ)320x(H)1000
* LG-8 (Φ)320x(H)950

Giá bán: liên hệ
Kho hàng: Có sẵn

 
Cột chắn phân cách LG15
cot chan inox

Cột chắn phân cách có dây rút
* LG-15 (Φ)320x(H)915

Giá bán: liên hệ
Kho hàng: Có sẵn

 
Cột chắn có biển hiệu LG18
cot chan inox

Cột chắn có biển hiệu và dây rút
* LG-18 (Φ)360x(H)910

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 
Cột chắn LG11
cot chan inox

Cột chắn inox có dây rút, chiều dài tối đa 1.5m.
* LG-11 (Φ)320x(H)915
* Chất liệu: inox, sắt sơn tĩnh điện.

Giá bán: liên hệ
Kho hàng: Có sẵn

 
Cột chắn LG13
cot chan inox

Cột chắn các màu, có dây rút 1.5m
* LG-12 (Φ)360x(H)1040
* Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện.

Giá bán: liên hệ
Kho hàng: Có sẵn

 
Cột chắn inox LG3, LG4, LG5
cot chan inox

Cột chắn inox mạ màu vàng, đen
* LG-3 (Φ)320x(H)980
* LG-4 (Φ)360x(H)1000
* LG-5 (Φ)320x(H)935

Giá bán: liên hệ
Kho hàng: Có sẵn

 
Cột chắn LG14
cot chan inox

Cột chắn inox có dây rút, chiều dài tối đa 1.5m.
* LG-11 (Φ)320x(H)910

Giá bán: liên hệ
Kho hàng: Có sẵn

 
Cột chắn có biển hiệu LG16, LG17
cot chan inox

Cột chắn inox mạ vàng có biển hiệu.
* LG-16 (L)420x(W)320x(H)1300
* LG-17 (L)420x(W)320x(H)1440

Giá bán: Liên hệ
Kho hàng: Liên hệ

 


Có thể bạn quan tâm: